Szombathelyi Baptista Gyülekezet
Dátum: 2024. május 21. | E-mail
   
 
Oldaltérkép
   
:: 2001
:: 2002
:: 2003
:: 2004
:: 2005
:: 2006
:: 2007
:: 2012-2014.
:: 2015
:: 2016
:: 2017
:: 2018
:: 2019
:: 2020
:: 2021
:: 2022
:: 2023

2022


 

2022 – Krisztus mindenre elég!
Az egyház 2022-re választott jelmondata

 „Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” (2Kor 9,8)

Az igehirdetések meghallgathatók vagy letölthetők az alábbi táblázatból a STE_xxxx szövegre kattintva.

 

  Dátum A hónap  Igehely Téma   Igehirdető

 

December hónap témája: A világ reménye Krisztus
A hónap igéje
 „Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.” (Tit 2,11–13)

43 Online 2022.12.25 December Lukács
1:67-79
Karácsonyi istentisztelet:Isten mindig megtartja az igéreteit Szakály Csaba Igeszóló 
42 Online 2022.12.18 December Galata 
4:4-7
 Isten ajándéka Bertha László Gyülekezeti elöljáró
41 Online 2022.12.04 December 1Mózes  3:15  Adventi evangélizáció Révész Árpád Nyugalmazott lelkipásztor

November hónap témája: Krisztus legyőzte a halált
A hónap igéje
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn 11,25)

40 Online 2022.11.27 November 2Péter
3:2
 Emlékeztetés a tiszta gondolkodásra Bertha László Gyülekezeti elöljáró
39 Online 2022.11.13 November Jeremiás
29:11
Milyen Isten terve, hogyan ismerjük fel...  Antal Sándor Igeszóló 
38 Online 2022.11.06 November

1Korinthus 12:

Elkötelezett gyülekezeti tagság

 Bertha László Gyülekezeti elöljáró.

Október hónap témája: Krisztus élő és éltető Ige
A hónap igéje
„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.” (1Pt 1,22–23)

37 Online 2022.10.23 Október Róma
12:1-2
 A keresztény élet Szakály Csaba Igeszóló 
36 Online 2022.10.16 Október

János 
3:16-21 

Bemerítési  Istentisztelet.
Az újjászületés

 Révész Dániel Bp-i Fókusz gyülekezet lp.
35 Online 2022.10.09 Október Máté
28:19-20
 Bemerítkezések  Bertha László Gyülekezeti elöljáró 
34 Online 2022.10.02 Október Márk
12:28-31
Az egészséges gyülekezet Töltl Tamás  Gyülekezeti elöljáró 

Szeptember hónap témája: A legjobb Krisztustól tanulni
A hónap igéje
 „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.” (Lk 2,52)

33 Online 2022.09.25 Szeptember Efézus
2:8-9 
Üdvösség Bertha László Gyülekezeti elöljáró
32 Online 2022.09.18 Szeptember

Mikeás
6:8

Mit kiván tőled az Úr?  Tóth Zsolt Gyülekezeti tag
31 Online 2022.09.11 Szeptember Róma
15:4
Miért kell olvasni a Bibliát?  Szakály Csaba Igeszóló 

Augusztus hónap témája: Krisztussal elegendő ez az ország
A hónap igéje
 „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!” (Lk 12,32)

30 Online 2022.08.21. Augusztus

Ézsaiás
43:3-7

 A nehézségekben mélyebb közösségben legyünk egymással!  Bertha László Gyülekezeti elöljáró 
29 Online 2022.08.14. Augusztus 1Korinthus
1:1-9
 Pál és az egyház.   Szakály Csaba Igeszóló 

Július hónap témája: Pihenni Krisztussal a legjobb
A hónap igéje
„Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé!” (Mk 6,31)

28 STE-363 2022.07.03 Július Dániel
5:1-4 
 Isten kezében  Antal Sándor Igeszóló

Június hónap témája: Bízni csak Krisztusban szabad
A hónap igéje
„Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem.
A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

27 Online  2022.06.26 Június Kolossé
4:12
 Egy közülünk...  Boncz Zoltán Ügyintéző lelkipásztor 
26 STE-262  2022.06.19 Június    Angol táborba érkezett amerikai vendégeink szolgálata    
25 Online  2022.06.12 Június Jónás  Isten szeretete Bertha László  Gyülekezeti elöljáró 
24 Online  2022.06.05 Június Ézsiás
32:5
 Pünkösd Szakály Csaba Igeszóló 

Május hónap témája: Egyetlen út van: KrisztusA hónap igéje
Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)

23  Online 2022.05.29 Május Márk
16:19-20
 Az Úr Jézus mennybemenetele  Bertha László Gyülekezeti elöljáró 
22   2022.05.22 Május        
21   2022.05.15 Május        
20   2022.05.08 Május        
19 Online 2022.05.01 Május Lukács
1:26-38
"...kegyelmet találtál Istennél" Tóth Zsolt  Gyülekezeti tag

Április hónap témája: Krisztus a végső igazodási pont
A hónap igéje
„Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel,
amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz igazodik.”” (Kol 2:8)

18 Nincs felvétel 2022.04.24 Április Lukács
5:4-6
Újabb esély Bertha László Gyülekezeti elöljáró
17 Nincs felvétel 2022.04.17 Április
Húsvét Vasárnap Bertha László Gyülekezeti elöljáró
16 STE_360 2022.04.15 Április János 1
15:9-13
Nagypéntek Boncz Zoltán Ügyintéző lelkipásztor
15 STE_359 2022.04.10 Április Lukács
19:28-
Virágvasárnap Bertha László Gyülekezeti elöljáró
 14   Online 2022.04.03  Április  Galata
2:20
Választás... Töltl Tamás  Gyülekezeti elöljáró 

Március hónap témája: Igazán szabaddá Krisztus tesz!
A hónap igéje
„Krisztus szabadságra szabadított meg minket,
álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.” (Gal 5:1)

 13   STE_357  2022.03.27 Március  ApCsel
3:1-10
Miért enged meg dolgokat Isten?  Bertha László Gyülekezeti elöljáró 
12  Online 2022.03.20 Március 1Korintus
13:1-8
A szeretet által munkálkodó hit Szakály Csaba  Igeszóló 
11 Online 2022.03,13 Március Zsidók
10:38a
Mennyire éljük meg azt, amit hiszünk,,, Boncz Zoltán Ügyintéző lelkipásztor
10 STE_356 2022.03.06 Március Róma 8:23 A vajúdás kínjainak kezdete Bertha László Gyülekezeti elöljáró 

Február hónap témája: Krisztus mindenre elég!
A hónap igéje
„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.” (ApCsel 16:31)

9 Online 2022.02.27 Február Lukács 17:11-19 A tíz leprás Tóth Zsolt  Gyülekezeti tag
8 Online 2022.02.20 Február

Filippi
2:1-11

Kapcsok és kötelek Szakály Csaba Igeszóló 
7 Online 2022.02.13 Február

Efézus
5:21

A házasság Boncz Zoltán Ügyintéző lelkipásztor
 6 Online   2022.02.06 Február Efézus
3:20-21
Ővé a dicsősség... Bertha László   Gyülekezeti elöljáró

Január hónap témája: A család Krisztussal teljes
A hónap igéje:
„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Fil 4:6–7)

5 Online 2022:01:30 Január Zsidókhoz
4:14-16
Mi történt akkor, amikor Jézus felemelkedett a Mennybe?  Szakály Csaba  Igeszóló 
4 STE_355 2022.01.23 Január Jób
42:1-5

Gyermekbemutás
Igehirdetés: Nehézség? Áldás?

Bertha László Gyülekezeti elöljáró
3 Online 2022.01.16 Január 1János
3:1
Isten gyermekei vagyunk Töltl Tamás Gyülekezeti elöljáró
2 Online 2022.01 09 Január Róma
13:11-14
Krisztus közelgő visszajövetele Bertha László Gyülekezeti elöljáró
1 Online 2022.01.02 Január Ézsaiás
1:2-3
Bizalom Istenben  Antal Sándor Igeszóló 
 Kezdőoldal
 Kedvencek közé
Pannon Set