Szombathelyi Baptista Gyülekezet
Dátum: 2024. április 17. | E-mail
   
 
Oldaltérkép
   
:: 2002
:: 2001
:: 2003
:: 2004
:: 2005
:: 2006
:: 2007
:: 2012-2014.
:: 2015
:: 2016
:: 2017
:: 2018
:: 2019
:: 2020
:: 2021
:: 2022

2020


 

 

2020. év témája
Megmentettek az elveszettekért

 

Ézsiás 9:5
Mert egy gyermek születik nekünk,fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, 
és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya,  Békesség Fejedelme!

 

  Dátum A hónap  Igehely Téma   Igehirdető

 

62  Nem nyilvános  2020.12.27  December  ApCsel 28:1-10  Málta szigetén ...  Szakály Csaba Igeszóló  
 61

 Nem nyilvános

 2020.12.25  December  Lukács 2:1-20  2020. Karácsonyi Istentisztelet Dembrowsky Attila   Igeszóló
 
 60 Nyilvános 
ONLINE
 2020.12.20 December   Advent  Adventi üzenetek 4 : A csend hangjai Varga László Ottó  Sz.helyi
lelkipásztor 
 59 Nyilvános
ONLINE
 2020.12.13 December   Advent  Adventi üzenetek 3 : Milyen lapokat osztottak nekem?  Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor 
58 Nyilvános
ONLINE
2020.12.06 December  Advent  Adventi üzenetek 2 : Jelek és csodák Bertha László Sz.helyi
elöljáró
57 Nyilvános
ONLINE
2020.11.29 November  Advent  Adventi üzenetek 1 : Isten erőfeszítései az emberiség   megszólítására  Varga László Ottó  Sz.helyi
lelkipásztor
 
November 30. előtti istentiszteleteink a nem nyilvános FACEBOOK oldalunkon visszanézhetőek azok számára, akik meghívást kaptak az alkalmakra
 

Apostolok cselekedetei 22:14-16
Ő pedig ezt mondta: A mi atyáinknak Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd az Igazat, és hangot hallj az ő szájából. Mert tanúbizonysága leszel neki minden embernél arról, amiket láttál és hallottál. Most azért miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, és mosd le bűneidet, segítségül hívva az Úrnak nevét.

56 STE_1018 2020.10.18 Október ApCsel 23 Pál kitartása Bertha László Sz.helyi
elöljáró
55 STE_1011 2020.10.11 Október ApCsel 22 BEMERÍTÉSI teljes istentisztelet  Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor
54 STE_1004 2020.10.04 Október  ApCsel
21:17-40
 Készek vagyunk-e Krisztus szenvedésében részesedni? Szakály Csaba   Igeszóló
Filippi 4:4-7
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben 
mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
53 STE_0927 2020.09.27 Szeptember  ApCsel
21:1-16
Hogyan volt bátorsága Pál apostolnak kimondani...? Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor
52 STE_0926 2020.09.26 Szeptember  Máté
18:19-20
Menyegzői igehirdetés Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor
51  STE_0920 2020.09.20 Szeptember  ApCsel
20:17-35
 Elkötelezettség a gyülekezet építésére. Jobb adni, mint kapni Bertha László  Sz.helyi
elöljáró 
50 STE_0913  2020.09.13 Szeptember  ApCsel
20:1-12
 Négy dolog, ami szívedbe rejti a helyi gyülekezetet  Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor 
49 STE_0906 2020.09.06 Szeptember Máté 6:5-6 Közbenjáró imádság Szakály Csaba Igeszóló
Bizonyságtétel 1
Bizonyságtétel 2

1 Korinthus 9:22b-23

"...mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. 

Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban."

48 STE_0830 2020.08.30 Augusztus Ézsaiás
63:7-19
 Közbenjárás Szakály Csaba Igeszóló
 47

 STE_0823

2020.08.23  Augusztus  ApCsel
19:8-40
 Pál Efezusban Varga László Ottó   Sz.helyi
lelkipásztor
46 STE_0816 2020.08.16 Augusztus ApCsel 18:23-28,
19:1-7
Mi az, ami miatt igazán hívőnek mondhatjuk magunkat? Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor
Bizonyságtétel 1
Bizonyságtétel 2

45

STE-0809 2020.08.09 Augusztus ApCsel
18:9-11
 Szólj, ne hallgass! Antal Sándor   Sz.helyi
gy. tag

44

STE-0802 2020.08.02 Augusztus ApCsel
17:16-34
 Ismerjük meg az igazit, és válasszuk Őt... Töltl Tamás Sz.helyi
elöljáró
 Szolgálatról  Közbenjáró szolgálat Rácz Lajos Rácz Márta  Nyugalmazott református lelkészek

 2 Korinthus 5:18-19

"…Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által,és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét."

43

STE-0726 2020.07.26 Július ApCsel
16:11-40
 Bízd az Úrra, bízz az Úrban ... Tóth Zsolt Sz.helyi
gy. tag
42 STE_0719 2020.07.19 Július 1Sámuel
14:1-15
Harci kedv Révész Dániel  Esztergomi dicsőítő pásztor
41 STE_0712 2020.07.12 Július  Máté
22:1-14
Ruhacsere  Révész Árpád Siófoki lelkipásztor 
Bizonyságtétel
40 STE_0705 2020.07.05 Július Ézsaiás
55:8-9
Apcsel 15,
16:1-10
Újratervezés Varga László Ottó  Sz.helyi
lelkipásztor

JÚNIUS

39 STE_0628 2020.06.28 Június ApCsel
15:1-33:
Tudhatom-e, hogy megváltott vagyok?  Bertha László  Sz.helyi
elöljáró
38 STE_0621 2020.06.21 Június Máté
14:22-33
 A hívő élet küzdelmei  Szakály Csaba  Igeszóló
37 STE_0614 2020.06.14 Június ApCsel
14:21-28
 Vajon így élünk-e? Varga László Ottó  Sz.helyi
lelkipászto 
 36  On_Line 
és Imaház
2020.06.07 Június ApCsel
14:1-20
 Amikor a menny és a világ találkozik…  Varga László Ottó  Sz.helyi
lelkipásztor
35 Zoom HCs
Szerda
2020.06.03 Június ApCsel  A Misszióról     

 Kedves Látogatónk! 
A Magyarországi Baptista Egyház javaslatát megfontolva májusban imaházunkban még nem tartunk semmilyen alkalmat. 
Online istentiszetleteink és házicsoportjaink nem nyilvánosak, megtekintésükhöz jelszó szükséges.

 34  Zoom
Vasárnap
2020.05.31 Május  ApCsel
13:1-3
 Pünkösd üzenete ma Varga László Ottó  Sz.helyi
lelkipásztor 
 33 Zoom HCs Szerda  2020.05.27 Május ApCsel
12:1-25
 Mi az ami még hiányzik? Dembrovszky Attila   Igeszóló
32   Zoom
Vasárnap
2020.05.24 Május   ApCsel
11:18-26 
 Mi Isten munkája ma a világban?  Szakály Csaba  Igeszóló
 31  Zoom HCs Szerda  2020.05.20  Május ApCsel
11:1-18
 Hogyan tör utat Isten terve az egyházban és a te életedben?  Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor 
30  On_Line Vasárnap 2020.05.17 Május   ApCsel
10:23b-48
 A falak leomlása Tóth Zsolt  Sz.helyi
gy.tag 
 29  On_Line HCs Szerda  2020.05.13  Május 

ApCsel 
10:1:29

 Egy láthatatlan falon túl  Bertha László Sz.helyi
elöljáró
 
28  On_Line Vasárnap 2020.05.10 Május   ApCsel
9:31-43
 Te folytatod Jézus Krisztus földi szolgálatát  Varga László Ottó  Sz.helyi
lelkipásztor
27  On_Line HCs Csütörtök  2020.05.07 Május  ApCsel
9:1-20 
 Küldetés Antal Sándor   Sz.helyi
gy.tag
26  On_Line Vasárnap  2020.05.03 Május  ApCsel
8:26-40
 Szentlélekkel lépést tartok – Anyák napja Bertha László  Sz.helyi
elöljáró 
 
25  On_Line HCs Szerda 2020.04.29   Április  ApCsel
8:1-25
 Az Élet jelei  Varga László Ottó  Sz.helyi
lelkipásztor
24  On_Line Vasárnap 2020.04.26 Április  ApCsel
6:8-7:60
 Nézzünk fel Jézusra  Töltl Tamás  Sz.helyi
elöljáró
23  On_Line HCs Szerda 2020.04.23 Április  ApCsel
6:1-8
 Fontossági sorrend  Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor 
22  On_Line Vasárnap 2020.04.19 Április ApCsel
5:12:42
 Isten veled van – csodák, fogság, szabadulás   Tóth Zsolt  Sz.helyi
gy.tag
21  On_Line HCs Szerda 2020.04.15 Április  ApCsel
4:12-5:11
 Közösség Dembrovsky Attila   Sz.helyi
gy.tag
20  On_Line
Vasárnap
2020.04.12  Április ApCsel
4:23-31
 Az élet legyőzi a halált - Húsvét vasárnap  Varga László Ottó  Sz.helyi
lelkipásztor
19  On_Line
Péntek
2020.04.10 Április  ApCsel
2:22-24
 Elvégeztetett - Nagypéntek Bertha László   Sz.helyi
elöljáró
18 On_Line HCs Szerda 2020.04.08 Április ApCsel
4:1-25
Üldözött evangélium Szakály Csaba Igeszóló
17 On_Line Vasárnap 2020.04.05 Április ApCsel
3:1-26
Miért „éri meg” kereszténynek lenni? Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor

Máté 28:18-20

... „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

16 On_Line Vasárnap 2020.04.01 Március ApCsel
2:42-47
Házanként - Krisztus Lelke nagyszerű dolgokat tud tenni az otthonodban
Bertha László Sz.helyi
elöljáró 
15 On_Line Vasárnap 2020.03.29 Március ApCsel
2:1-41

Pünkösd: A Szentlélek eljövetele

Szakaly Csaba Igeszóló
14 On_Line Vasárnap 2020.03.25 Március

ApCsel
1:15-26

Az aktív várakozás időszaka: a bizalom kifejezése

Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor
13 On_Line Vasárnap 2020.03.22 Március ApCsel
1:1-14

A „tehetetlenség” időszaka

Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor
12 2020.03.15 Március Nem volt istentisztelet    
11 STE_0308 2020.03.08 Március ApCsel
3:1-10
Isten neked is adott valamit, amivel áldásos lehetsz más számára! Iván Barnabás Balatonszemes
 10  Nincs felvétel  2020.03.01  Március  Máté 6:9-15  Isten országának nyelve az imádság Tóth Zsolt  Gyülekezeti tag

1Péter 3:15

... az Urat, a Krisz­tust tart­sá­tok szent­nek szí­ve­tek­ben, és le­gye­tek ké­szen min­den­kor szá­mot adni min­den­ki­nek, aki szá­mon kéri tő­le­tek a ben­ne­tek élő re­mény­sé­get. 

 9 Nincs felvétel   2020.02.23  Február      Heizer Tamás Barnabás csoport 
8 STE_0216 2020.02.16 Február Máté
11:28-30
"Jöjjetek énhozzám..." Bertha László Sz.helyi
elöljáró
7 STE_0209 2020.02.09 Február 1Timóteus
3:1-13
 Gyülekezeti tisztségviselőkről  Révész Árpád  Ny. bapt. lelkipásztor, regionális evangélista
Presbiter avatás        
6 STE_0202  2020.02.02  Február 1Péter
3:18-22
Dunántúli misszió napja Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor

 Máté 6:33

"...keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek"

STE_0126   2020.01.26  Január 1Korinthus
1:18-31
 Szolgáld Őt!  Szakály Csaba Igeszóló 
4 STE_0119 2020.01.19 Január ApCsel
13:1-4
Alázatos odaszánás... Bertha László Sz.helyi
elöljáró
Máté
5:13-16
Mi vagyunk a föld sója... Dembrovszky Attila Vezetőségi tag
Bizonyságtétel 1 Korinthus
1:5-6; 18, 9:22-23
Megmentettek az elveszettekért Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor
3 STE_0112 2020.01.12 Január 2Mózes
17:8-16
Isten országának nyelve az imádság Varga László Ottó Sz.helyi
lelkipásztor
2 STE_0108 2020.01.08 Január Lukács
19:1-10
Aliansz imahét 4. nap - Gazdagságból boldogságba Jakabné Havas Gyopárka Református lelkésznő
STE_0105   2020.01.05 Január   Máté 6:33   Mivel bátorít bennünket Jézus ebben az évben? Varga László Ottó  Sz.helyi
lelkipásztor

 

 

 Kezdőoldal
 Kedvencek közé
Pannon Set