Szombathelyi Baptista Gyülekezet
Dátum: 2024. május 21. | E-mail
   
 
Oldaltérkép
   
:: 2001
:: 2002
:: 2003
:: 2004
:: 2005
:: 2006
:: 2007
:: 2012-2014.
:: 2015
:: 2016
:: 2017
:: 2018
:: 2019
:: 2020
:: 2021
:: 2022
:: 2023

2018


  Letölthető igehirdetések


2018. február 21-én, Billy Graham hosszú és áldott szolgáló útja életének 100. évében véget ért

2018. év témája Isten munkálkodik
 
2018. év igéje: János evangéliuma 5:17
„Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.”

 
Az istentiszteletek meghallgathatók vagy letölthetők az alábbi táblázatból a Letöltés oszlopban lévő szövegre kattintva.
 Sorszám  Letöltés IT segédanyag  A hónap  Igehely Téma   Igehirdető

1 Péter 3:18
Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.

A hónap témája: Isten, a Megváltó

 61 STE_1231  2018.12.31  December

 Jeremiás 29

Szilveszter esti istentisztelet.  Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor 
 60 STE_1230  2018.12.30  December

1 Korinthus
1:25-31

 A közösség, amiben a világban vagyunk  Szakály Csaba Igeszóló 
 59 STE_1225  2018.12.25  December

Máté
2:1-12

Karácsonyi ajándékok  Bertha László  Sz.helyi elöljáró
 58 STE_1223  2018.12.23  December Lukács
2:21-35
Gyermekbemutatás  Varga László Ottó   Sz.helyi lelkipásztor
 57 STE_1216  2018.12.16  December

Jelenések
2:10

Isten adta az utunkat, amit végig kell futnunk....  Szakály Csaba  Igeszóló
 56 STE_1209  2018.12.09  December

János
1:14

Mit mond a Biblia Jézusról a  testi léte kapcsán?  Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
 55 STE_1202  2018.12.02  December

Róma
8:18-28

 A szenvedés  Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor

55.Zsoltár 23 
Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.

A hónap témája: Isten, a Gondviselő

 54 STE_1125  2018.11.25  November

 65. Zsoltár

 Mit tesz Isten?  Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
 53 STE_1118  2018.11.18  November

János
8:1-11

Tedd le a bűneidet Jézus elé! Szakály Csaba Igeszóló
 52 STE_1111  2018.11.11  November

1Korinthus
9:24-27;10:1-13

Isten gondviselése esélyt ad...  Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor 
 51  STE_1104  2018.11.04  November

 1Mózes 22:14

 A Gondviselő  Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor 

 1Péter 2:4-5
 Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.

A hónap témája: Isten, az egyházépítő

 50  STE_1028  2018.10.28  Október

ApCsel 6:26-40

Isten vezetése  Bertha László Sz.helyi elöljáró 
 49  STE_1021  2018.10.21  Október

127. Zsoltár

A család  Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor 
 48  STE_1014  2018.10.14  Október

Máté 7:13-14

A hit Sigurmundur Einarsson Izlandi igeszóló 
 47  STE_1007  2018.10.07  Október

ApCsel 
7:54-60, 8:1-4

Hogyan építi Isten az Ő Egyházát?  Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor 

 Dániel 2:21-22
Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt.
Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak.
Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat; tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság.

A hónap témája: Isten, a történelmet irányító

 46  Jubileumi hét vége Bemerítés  2018.09.30  Szeptember 

 17:00
Evangélizáció, 
 Bemerítés

Van bűnbocsánat, van örök élet   Révész Árpád Regionális
evangélista 
 45 Jubileumi hét  2018.09.30  Szeptember 

 9:30
Evangélizáció

Van bűnbocsánat, van örök élet   Révész Árpád  Regionális 
evangélista
 44  Jubileumi hét  2018.09.29*  Szeptember 

 17:00
Evangélizáció

 Van bűnbocsánat, van örök élet  Révész Árpád Regionális 
evangélista 
 43  Jubileumi  hét  2018.09.27  Szeptember   18:00
előadás
Az utólsó idők jelei Dr.  Almási Tibor Baptista Teológiai Akadémia rektora 
 42 Jubileumi hét   2018.09.25  Szeptember   15:00
előadás
Rendhagyó történelemóra Varga Attila   Történelem tanár
 41

Jubileumi
hét kezdete

 2018.09.23  Szeptember  9:30
Imakoncert Pintér Bélával

18:00
MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG

   
 40 STE_0916  2018.09.16  Szeptember  Efezus 1:16-23 Mit jelent az elhívásunk szerint cselekedni? Szakály Csaba Igeszóló
 39 STE_0909  2018.09.09  Szeptember  Apostolok cselekedetei
3:1-10
Mit tudunk mi adni? Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor
 38 STE_0902  2018.09.02  Szeptember  1Korinthus 12:27 Egységben az erő Bertha László Sz.helyi elöljáró

 1Péter 2:9
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket...

A hónap témája: Istennek terve van a gyülekezettel a világban

 37 STE_0826   2018.08.26  Augusztus János 17:24-25 Istenismeret Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor
 36 STE_0819   2018.08.19  Augusztus 2Mózes 14:17 Hogyan keletkezett az Ószövetség? Selyem József Zalaegerszegi elöljáró
 35 STE_0812   2018.08.12  Augusztus  János 17:20-22 Egységben Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
 34 STE_0805   2018.08.05  Augusztus   90, Zsoltár  Az idő  Dembrovszky Attila  Igeszóló

 János 16:33
...Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot."

A hónap témája: Istennek terve van veled a világban

33  Nincs felvétel  2018.07.29  Július   Gyermektábori  bizonyságok  
 32  Nincs felvétel 2018.07.22   Július  János 17:9-19 Identitásunk Krisztustól származik  Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
 31

 STE_0715

2018.07.15   Július  János 17:6-8 Mi ad békességet a szívünkbe?  Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
30  STE_0708
Bizonyságtételek1 Videó_AngolTábor
Bizonyságtételek2
Bizonyságtételek3
2018.07.08  Július János 17:1-5 Isten magasztalása  Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
 29  STE_0701 2018.07.01   Július  János 16:33 Lehet-e úgy békességem, ha harcaim vannak?  Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor

Ezékiel 18:23
Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az Úr -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.


A hónap témája: Istennek terve van világgal

28  STE_0624  2018.06.24  Június Apostolok cselekedetei 16:22-34 Jézus hogyan változtatja meg az életeket Rollie Rinker / Ford.:Zakorné Rácz Erika Texas
27  STE_0617  2018.06.17  Június 1Thesszalonika 2:1-8  "Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve..." Bertha László  Sz.helyi elöljáró 
26  STE_0610 2018.06.10   Június 2Korinthus 
3:1-6
 Az új szövetség szolgái Varga László Ottó     Sz.helyi lelkipásztor
25 STE_0603   2018.06.03  Június Ezékiel 18:23
János 10:10
 Engedelmesség Varga László Ottó   Sz.helyi lelkipásztor

Apostolok cselekedetei 1:8
...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.

A hónap témája: Istennek terve van veled a gyülekezetben
24

STE_0527

2018.05.27 Május

1Korinthus
12:1-11

Istennek terve van veled a gyülekezetben Varga László Ottó    Sz.helyi lelkipásztor
23

STE_0520

2018.05.20 Május

Lukács
24:49

 "...Kitöltök Lelkemből minden halandóra..." Bertha László Sz.helyi elöljáró 
22

CfaN_4
CfaN_3

2018.05.13
16:00-20:00
Május

 Előadás

Krisztus minden nemzetért
Christ for all Nations - CfaN
Bret Sipek  CfaN nemzetközi kampányigazgatója 
21

STE_0513
CfaNVideó

2018.05.13 Május

 Vasárnapi istentisztelet

Krisztus minden nemzetért
Christ for all Nations - CfaN
Bret Sipek CfaN nemzetközi kampányigazgatója 
20

CfaN_2
CfaN_1

CfaNvideó

2018.05.12
16:00-20:00
Május

 Előadás

Krisztus minden nemzetért
Christ for all Nations - CfaN
Bret Sipek CfaN nemzetközi kampányigazgatója 
19

STE_0506

2018.05.06 Május

1Sámuel
1:1-20

 Édesanya Bertha László Sz.helyi elöljáró 

Máté 16:15-16 
...megkérdezte tőlük: "Hát ti kinek mondotok engem?" Simon Péter megszólalt, és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia."

A hónap témája: Istennek terve van a gyülekezettel

18

nincs felvétel

2018.04.29 Április

1Mózes
50:20

A múltunk feldolgozása Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor 
17 

STE_0422

2018.04.22 Április Efezus
2:1-9
Isten nem korrekt.  Eric Maroney Zágrábban szolgáló amerikai misszionárius
16

STE_0415

2018.04.15 Április 1Korinthus
9:24-27
Mi a célja az életednek?  Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
15

STE_0408

India

2018.04.08 Április Zsidókhoz
2:10
Küldetésben vagyunk  Szakály Csaba Igeszóló
14

STE_0401

Bemutató

2018.04.01
HÚSVÉT VASÁRNAP
Április Máté
27:45-51,
28:1-7
A kettéhasadt kárpit Révész Árpád ny. baptista lelkipásztor, regionális evangélista

1Péter 5:5-6 
…egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

A hónap témája: Istennek terve van veled (csak Tőle kapok erőt)

13 STE_0330  2018.03.30
NAGYPÉNTEK
Március   Erős Üdvözítő: Jézus Krisztus 7 szava a kereszten Bertha László  Sz.helyi elöljáró 
12 STE_0325 2018.03.25 Március János
12:1-8
Szeretet, ahogy a másiknak szüksége van rá Kerekes Szabolcs  Barnabás csoport 
11 STE_0318 2018.03.18 Március 2 Timóteus
1:3-10
 A képmutatás nélküli hit Varga László Ottó   Sz.helyi lelkipásztor
10 STE_0311 2018.03.11 Március Efézus
5:25-27
 Az Egyház Szakály Csaba   Igeszóló
9 STE_0304 2018.03.04 Március 1Péter
5:5-11
 Az őszinte alázat Varga László Ottó   Sz.helyi lelkipásztor

János 15:5 
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők:aki énbennem marad, és én őbenne,az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.

A hónap témája: Istennek terve van veled (csak Vele működik)

8 STE_0225 2018.02.25 Február 1Sámuel
30:18-20
"Erőt ad a megfáradtnak..." Bertha László Sz.helyi elöljáró 
7 STE_0218 2018.02.18  Február

János
15:7-17

Isten munkálkodik Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor
6 STE_0211 2018.02.11 Február 1Mózes
49:22-26
Az Ige tanulmányozásának fontossága Szakály Csaba Igeszóló
5  STE_0204  2018.02.04  Február János
15:1-8
Istennek van terve az életünkkel...  Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor

2Krónikák 19:9 
Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.

A hónap témája: Istennek terve van veled (csak Tőle tudhatjuk)

4 STE_0128 2018.01.28  Január Bírák könyve 5:10-11 Ki megyen el a mi követségünkbe?  Szakály Csaba Igeszóló
3. STE_0121 2018.01.21 Január János
5:17b-20a
Miből látható, hogy Isten munkálkodik? Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor
2. STE_0114 2018.01.14 Január Lukács
18:1-8
"Nagy az ereje az igaz ember buzgó imádságának"  Bertha László Sz.helyi elöljáró
1. STE_0107 2018.01.07 Január 1János
3:1-3
Tisztaság és változás Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
 
 Sorszám  Letöltés IT segédanyag, dátum A hónap  Igehely Téma   Igehirdető

 

               
 Kezdőoldal
 Kedvencek közé
Pannon Set