Szombathelyi Baptista Gyülekezet
Dátum: 2024. április 17. | E-mail
   
 
Oldaltérkép
   
:: 2002
:: 2001
:: 2003
:: 2004
:: 2005
:: 2006
:: 2007
:: 2012-2014.
:: 2015
:: 2016
:: 2017
:: 2018
:: 2019
:: 2020
:: 2021
:: 2022

2017


 
  

2017. A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJÁNAK ÉVE

2017.  

1János 5: 3
Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.

A hónap témája: Megújulás a szeretetben és az engedelmességben

57 STE_1231 2017.12.31 December   31 536 000 ... Szakály Csaba Igeszóló
56 STE_1224 2017.12.24 December Máté
2:1-12
Hogyan gondoskodik rólad Isten? Varga László Ottó   Sz.helyi lelkipásztor
55 STE_1217 2017.12.17 December   Mit jelent neked Jézus Krisztus szeretete? Bertha László Sz.helyi elöljáró
54 Nincs felvétel 2017.12.10 December Ami megtart az ő útján    Süveges Gergő Újságíró
53 STE_1209 2017.12.09 December El Camino - Utak, melyek feltöltenek  Révész Lajos  baptista lekész
52  STE_1203 2017.12.03 December Lukács 7:36-50  Az egyház ereje tagjainak Krisztus iránti lelkesedésében rejlik  Varga László Ottó 

 Sz.helyi lelkipásztor

1Péter 1:20-21  
Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.

A hónap témája: Megújulás a reménységben 

51 STE_1126 2017.11.26 November Jónás 2:1:11 "Az Úrtól jön a szabadulás" Varga László Ottó 

Sz.helyi lelkipásztor

50 STE_1119 2017.11.19 November Efezus 1:15-23 Hála és reménység.... Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
49 STE_1112 2017.11.12 November Efezus 1:15 Hála és reménység.... Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
48 STE_1105 2017.11.05 November Efezus 5:14 Megújulás...  Rendhagyó istentisztelet a Reformáció 500. évfordulója jegyében.
(Az első órában csoportos beszélgetések voltak. Hangfelvétel csak az utána következő rövid igehirdetésből van)
Varga László Ottó    Sz.helyi lelkipásztor

Galata 2:20
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; 
azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

A hónap témája: Megújulás a hitben… 

47 STE_1029 2017.10.29 Október Máté 3:15 Jézus hét szava a misszióról Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
46 STE_1022 2017.10.22 Október Zsoltárok 50:15 "Hívj segítségül engem..."  Bertha László Sz.helyi elöljáró 
45 STE_1015 2017.10.15 Október Lukács 4:14-21a Jézus Krisztushoz való való viszonyulásunk Szakály Csaba Igeszóló
44 STE_1008 2017.10.08 Október Márk
5:25-34
Ki érintett ...?   Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
43 STE_1001 2017.10.01 Október Galata
3:6-14
Hogyan éljük meg a hitünket a hétköznapokban  Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor

Róma 12:18w
Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.

A hónap témája: Megújulás a kapcsolatainkban… 

42 STE_0924 2017.09.24 Szeptember Lukács 19:1-10 Befektetés a kapcsolatokban Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
41 STE_0922 2017.09.22 Szeptember   Szabadságban élni Okanga Kenyai lelkipásztor
40 STE_0917 2017.09.17 Szeptember Pál levele Filemonhoz Lelki egység  Bertha László Sz.helyi elöljáró  
39 STE_0910 2017.09.10 Szeptember Máté 20:20-28 Küldetésünk megvalósítása - Igehely:  Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
38  STE_0903 2017.09.03 Szeptember

János 15:9-14

 Jézus szeretete, öröm, engedelmessége ...   Bertha László Sz.helyi elöljáró  

Kolossé 3:17
Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

A hónap témája: Megújulás Jézus képviseletében… 

37 STE_0827 2017.08.27 Augusztus

Róma
16:3-5

Megújulás Jézus képviseletében

Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor
36 Nincs felvétel 2017.08.20 Augusztus     Papp Barnabás Soproni lelkipásztor
35 STE_0813 2017.08.13 Augusztus János
3:17
Hol veszett el a misszió? Boncz Zoltán Pápai lelkipásztor
34  Nincs felvétel 2017.08.06 Augusztus

Máté
5:13

"Ti vagytok a föld sója" -Interaktiv istentisztelet  Bertha László Sz.helyi elöljáró 

János 17:22-23
Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél."

A hónap témája: Megújulás a közösségben… 

33 Nincs felvétel 2017.07.30 Július        
32 Nincs felvétel 2017.07.23 Július        
31 STE_0716 2017.07.16 Július Zsid 12: 18-24,18 Isten dicsősége Szakály Csaba Igeszóló
30 STE_0709 2017.07.09 Július 2Mózes 33:14-16  A vertikális gyülekezet Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor 
29 STE_0702 2017.07.02 Július János 17:22-23  A kapcsolat Varga László Ottó   Sz.helyi lelkipásztor 

2Tim 4:14-15
Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófécia által kaptál a vének kézrátételével.

Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt.

 

A hónap témája: Megújulás a karizmákban… 

28 STE_0625 2017.06.25 Június  1Péter 4:7  Ki vagyok én? Rollie Rinker Texsas 
27 Nincs 2017.06.18 Június    Bemerítés a szhelyi Csónakázó-tónál    
26 STE_0612 2017.06.12 Június Lukács 10:25-37  Krisztusi szeretet Bertha László Sz.helyi elöljáró
25  STE_0604   2017.06.04  Június 1Tim
4:14-15,
2Tim 1:6
 Kegyelmi ajándékokról, karizmákról Varga László Ottó   Sz.helyi lelkipásztor 

Máté 25:23 
Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!

A hónap témája: Megújulás a szolgálatban… 

24 STE_0528 2017.05.28 Május 51. Zsoltár A bűn, bűnbánat Szakály Csaba Igeszóló
 Bizonyságtétel
23 STE_0522 2017.05.22 Május 2Sámuel 23:13-17 A szolgálatról... Bertha László Sz.helyi elöljáró
22 STE_0514 2017.05.14 Május Máté 25:14-30 Isten országában a szolgálat lételem Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor 
 21  STE_0507 2017.05.07  Május János 21:15-19  "Kövess engem!" Varga László Ottó  Sz.helyi lelkipásztor 

1Péter 1:17-19
...félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.

A hónap témája: Megújulás a kereszt üzenetében… 

 20  STE_0430  2017.04.30  Április Filippi
2:5-11
 Kereszténynek lenni...  Szakály Csaba  Igeszóló
Bizonyságtétel
19 STE_0423 2017.04.23 Április Lukács 15:29 A szolgálat Bertha László Sz.helyi elöljáró
Bizonyságtétel_1_2
Bizonyságtétel_3
18 STE_0416 2017.04.16 Április Galatákhoz 6:14 Mit jelentett Pál számára Krisztus keresztje? Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor
17 STE_0414 2017.04.14 Április János
3:1-21
Nagypénteki alkalom Bertha László Sz.helyi elöljáró
16 STE_0409 2017.04.09 Április 1Timóteus 3:1-13 Tálentumok, karizmák, jellem Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor 
15 STE_0402 2017.04.02 Április Zsidók 13:17 Bizalom, számadás Varga László Ottó Sz.helyi  lelkipásztor 
Bizonyságtétel_1
Bizonyságtétel_2
Bizonyságtétel_3
Bizonyságtétel_4

 Március hónap igéje: Máté 7:7-8
 Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 
 Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatikem.

 A hónap témája: Megújulás Isten keresésében...

14 Csoportos 2017.03.26 Március János 12:20-26 A búzaszem példázata Varga László Ottó Sz.helyi lelkipásztor 
13 STE_0319 2017.03.19 Március Efézus 3:14-21 Isten keresése az imádságban Bertha László Sz.helyi elöljáró
12 STE_0312 2017.03.12 Március János 17:12-19 Biztonság, feladat  Varga László Ottó Sz.helyi  lelkipásztor
11 STE_0305 2017.03.05 Március 73. Zsoltár 17a  Mit jelent Istent keresni?  Varga László Ottó  Sz.helyi  lelkipásztor 

 Február hónap igéje: Ézsaiás 55:10-11
 Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi;
 magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi,  amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.

 A hónap témája: Megújulás az igeolvasásban...

10 Nincs 2017.02.26 Február Lukács 15:11-32 Segít az égi kegyelem Bertha László Sz.helyi elöljáró
9 STE_0219 2017.02.19 Február 1Sámuel 2:1-10 Hálaadás Szakály Csaba Igeszóló
8 STE_0212 2017.02.12 Február 2Királyok 22:8-13 Példaképek Isten Igéjében  Varga László Ottó Sz.helyi  lelkipásztor
7 STE_0205  2017.02.05 Február Dániel Könyve  Hogyan imádkozzunk?  Varga László Ottó Sz.helyi  lelkipásztor 

 Január hónap igéje: Dániel 6:11
 Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, 
 és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta.

 A hónap témája: Megújulás az imádságban...

6 STE_0129 2017.01.29 Január  1Péter 5:1-9 Hogyan tartsunk össze a megpróbáltatás idején? Bertha László Sz.helyi elöljáró
5 STE_0122 2017.01.22 Január  Róma 16:17-20, 24-27 Személyes életünk megújítása Varga László Ottó Sz.helyi  lelkipásztor
4 Teljes alkalom 2017.01.18 Január  Ökumenikus imahét 3. nap Bokor Zoltán  Katolikus plébániai kormányzó
3 STE_0115 2017.01.15  Január  Róma 16:17-20, 24-27 Hívő életünk alapja a Szentírás Varga László Ottó Sz.helyi  lelkipásztor
2 STE_0108 2017.01.08 Január  Galata 2:20 A változás Kosik Péter Tapolcai gyülekezetplántáló
 1  STE_0101  2017.01.01 Január   Róma 15:14-  Megújulás  Varga László Ottó  Sz.helyi  lelkipásztor  bbbbbbbbbbbbbbbbb

        © 2007-2018 Szombathelyi Baptista Gyülekezet (nem csak) Szolgálóknak oldala                                                          Adatvédelem                                         Kapcsolat

   Szent Márton 38. 

 Kezdőoldal
 Kedvencek közé
Pannon Set