Szombathelyi Baptista Gyülekezet
Dátum: 2024. június 13. | E-mail
   
 
Oldaltérkép
   
:: Könyvtár
::  Könyvespolc

Könyvespolc

 

Kedves Látogató!

Könyvespolc rovatunkban olyan könyvet/ket szeretnénk figyelmébe ajánlani, amelyet valamelyikünk elolvasott, és röviden leírta róla olvasási élményét, remélve, hogy ezáltal Önnek is meghozza a kedvét a könyv elolvasásához.  

Imaházunkban megnyitottuk kölcsönkönyvtárunkat, ahol keresztény értékrendet képviselő könyvek közül lehet válogatni.
A könyvek listáját tartalmazó táblázat böngészhető
 lejjebb, illetve a bal oldalt a Könyvtár menüpontra klikkelve 
 

 AJÁNLÁSOK
Lee Strobel: A Jézus-dosszié Nick Vujicic és Kanae Vujicic:  Szerelem korlátok nélkül Dr. Caroline Leaf: Ki kapcsolta ki az agyam
Ann Voskamp: Ezernyi ajándék   Adrian Plass: Ezüst nyírfák  
 

 

Adrian Plass: Ezüst nyírfák 

Megfogni is jó ezt a könyvet. Keménykötésű, szép kiállítású. Szinte ajánlkozik, hogy számításba vedd mint potenciális ajándékot hívő és hitetlen barátaidnak. 
Ahogy Isten emberei idősödnek, rendszerint egyre kristálytisztábban adják át azt a fő mondanivalót, amit Uruk rájuk bízott: pl. Corrie ten Boom a megbocsátásról, Zimányi Józsi bácsi vagy Révész Árpád a megtérésről, stb. Adrian Plass pedig a bennünket legbensőnkig ismerő és szerető, velünk valódi kapcsolatra vágyó szerető Mennyei Atyáról.
Az Ezüst nyírfák élvezetes, izgalmas olvasmány egy hajdani ifjúsági csoport néhány tagjának hétvégi találkozójáról, melyre 20 év után kerül sor. ( Külön érdekes volt úgy olvasni, hogy a mi gyülekezetünknek is eleven, sok tagú ifije van, akikből 20 év múlva bizony, az élet sűrűjében levő felnőtt válik, mint hőseinkből.) Változtak? vagy mégsem? és Isten? Hol volt, hol van, miközben 20 év elröpült és hőseink egy régi, dél-angliai udvarházban beszélgetnek? Miközben senki sem tökéletes? 
Mindenki hordoz terheket. 
Isten az Ezüst nyírfákban is az az Isten, aki a megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, miközben igazán hirdeti a törvényt és olyan szeretettel ölel magához, mint a tékozló fiút az édesapja.

Csak azt sajnálom, hogy mindössze egy hétvégét töltöttek a szereplők Headly Manorban és csak hatan, így nem lehetett a könyv világa ennél a 231 oldalnál hosszabb. 
Szakály Csabáné Veronika
 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

Lee Strobel: A Jézus-dosszié

A jogi végzettségű Lee Strobel, sikeres oknyomozó riporter élete kezdetét szkeptikusként, illetve ateistaként élte egészen addig, amíg egy váratlan fordulat ki nem zökkentette megszokott gondolatvilágából.
Ebben az időszakában még elképzelni sem tudta volna, hogy egyszer olyan bizonyítékok nyomára fog bukkanni, amelyek ellentétes irányba mutatnak majd addigi ateista felfogásával. 

- „Úgy véltem, bőséges bizonyíték támasztja alá, hogy Isten nem egyéb, mint ősi mitológiák és primitív babonák terméke, és emberi vágyak kivetítése. Hogyan lehet szerető Istenről beszélni, ha pokolra szán embereket, ha nem hisznek benne? Vajon nem ad-e az evolúció kielégítő választ az élet eredetének kérdésére? A tudományos gondolkodás nem száműzi-e a hitet a természetfeletti világába?
... 
Elég filozófiát és történelmet olvastam össze ahhoz, hogy alátámasszam kételkedésemet – egy tény innen, egy tudományos elmélet onnan; mindig kéznél volt egy frappáns idézet, vagy szellemes ellenérv. Persze akadtak rések és következetlenségek is, de jó okom volt arra, hogy ezeket figyelmen kívül hagyjam: az önző és erkölcstelen életmód, amivel teljesen fel kellett volna hagynom, ha megváltoztatom a nézeteimet és elkezdem Jézust követni. 
A magam részéről lezártnak tekintettem az ügyet. A rendelkezésemre álló bizonyítékokat elegendőnek tartottam ahhoz, hogy levonjam a végkövetkeztetést: Jézus istensége nem egyéb, mint babonás emberek fantáziadús kitalációja. Legalábbis akkor így gondoltam.”- írja magáról.

Egy napon azonban felesége azzal a megdöbbentő hírrel állt elé, hogy keresztény lett. A szkeptikusan gondolkodó Lee Strobel a lehető legrosszabbra számított közös jövőjüket illetően. A vidám Leslie helyett egy mogorva feleséget képzelt maga elé, aki gépiesen végzi keresztény tevékenységeit, piszkos szegénykonyhákon dolgozik önkéntesként, éjszakákat fog virrasztással tölteni a közösen töltött órák helyett.
Kellemesen csalódott azonban, ahogy figyelte Leslie viselkedését. Valóban mélyreható változások történtek felesége gondolkodásában, jellemében, értékrendjében, ám ezek a megváltozott tulajdonságok teljesen lenyűgözték Leet, és egy idő után valami megmozdult benne.
Kíváncsi lett, hogy mi áll, ki áll mindezek hátterében. Nyomozni kezdett a történelem legnagyobb rejtélye körül, hogy feltárja az igazságot, mint ahogy azt munkája során eddig is nagy buzgalommal tette. A Chicago Tribune sikeres és elismert oknyomozó riportere volt akkor, amikor hozzákezdett az Újszövetség megbízhatóságának kutatásához.
Könyveket olvasott, szakértőket interjúvolt meg, történelmi elemzéseket végzett, archeológiai kutatásokat tanulmányozott, beleásta magát az ókori irodalomba, és életében először versről versre végigolvasta a Bibliát. Olyan lendülettel vetette bele magát a kutatásba, mint korábban egyetlen esetben sem.
Jó hasznát vette a Yale Egyetem jogi fakultásán szerzett ismereteinek, valamint a Chicago Tribune-nál törvényszéki újságíróként szerzett tapasztalatainak. Utóbbinál írásos dokumentumokat bújó „könyvmolynak” számított, mivel megszámlálhatatlanul sok órát töltött el azzal, hogy bírósági aktákon rágja át magát, hogy valami hírcsemegére bukkanjon.
Hasonlóképpen eredt az igazság nyomába, ahogy hozzáfogott a Biblia tüzetes vizsgálatához. Jogi szemlélettel, esküdtszéki tag szemszögéből nézve kereste kérdéseire a válaszokat, hogy majd elegendő bizonyíték álljon rendelkezésére ahhoz, hogy ítélete a fellelhető bizonyítékok által a lehető legjobb magyarázat alapján szülessen meg. Olyan bizonyítékokat gyűjtött, melyekkel a tárgyalóteremben lehet találkozni: szemtanúk, dokumentumok, megerősítő bizonyítékok, cáfolatok, tudományos és pszichológiai bizonyítékok …

Ezt a kalandos, érdekfeszítő utazását írja le a szerző, Lee Strobel, A Jézus dosszié című könyvében. Tizenhárom olyan szaktekintéllyel bíró tudóssal készített interjúját teszi közzé a könyvben, akik kifogástalan tudományos ajánlólevelekkel rendelkeznek, s akiket nem kímélt a kényesnek számító kérdésektől sem.
                                                                                                                                                                Hné Marika 

 

 

 

Nick Vujicic és Kanae Vujicic:  Szerelem korlátok nélkül 

 

Nagyon vártam már, hogy elolvashassam Nick Vujicic és felesége, Kanae Szerelem korlátok nélkül című könyvét. Decemberben erre sort is kerítettem, és ez nagyon jó döntésnek bizonyult.

A házaspár őszintén, nyíltan, humorral fűszerezve vezeti be az olvasót közös életükbe. Alig tudtam letenni a könyvet, olyan szívhez szólóan mutatják be különleges megismerkedésük, egymás iránti elköteleződésük és szülővé válásuk történetét. Minden egyes sorból érezhető a mély szeretet, melyet Isten és egymás felé tanúsítanak. Történetük mellett gyakorlatias tanácsokat is megosztanak az olvasóval, melyek személyes tapasztalataikból fakadnak. A könyv hasznos olvasmány lehet azok számára, akik még párkapcsolat előtt állnak, akik az ismerkedés szakaszában tartanak, sokat tanulhatnak belőle a jegyespárok és a gyermekvállalás előtt álló házaspárok egyaránt. Véleményem szerint bárki örömét lelheti ennek a könyvnek az olvasásában, mivel ez egy újabb bizonyíték Isten jóságára, bölcs munkálkodására, kreativitására és arra, hogy Ő jót tervez az életünk felől.
"Mindannyiunknak vannak korlátai, de mindannyian dönthetünk úgy, hogy Jézus Krisztust követve, akinek köszönhetően magam is napról napra változom, korlátok nélkül fogunk szeretni.” (327. oldal)

 

Molnár Anna

 

 

Dr Caroline Leaf: Ki kapcsolta ki az agyam?
Hogyan változtassuk meg gondolkozásmódunkat? 

Több dolog miatt vettem kézbe ezt a könyvet, mikor az alcímet olvastam. Az egyik, hogy többször tapasztaltam környezetemben, hogy egy-egy megmagyarázhatatlan testi tünet gyakran lelki eredetű és ha a lelki probléma rendeződik, akkor rendszerint az egészség is visszatér a stressz előtti szintre. Magamon is észrevettem riasztó tüneteket, amikor hosszú lelki nyomorban voltam: soha nem tapasztalt félórás heves és erős szívdobogás, vagy rendszeresen visszatérő 2 hetes mardosó éhség. Tudtam, hogy ez így nem mehet tovább és a helyzet is világos volt: ha nem szűnik a lelki gyötrelem a testem is bajban lesz. „A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja.”, olvassuk a Példabeszédek 17:22 versében. De hogyan lehet vidám szívre szert tenni, vagy legalább elkerülni, hogy megbomoljon az elmém? A letaglózott helyzetben csapjam be magam? Miként lehet értelmes módon, üres befolyásoktól mentesen gyógykezelni a lelkem? Hol van a kapcsolat a szív, a lélek, az elme és a test között? Hogyan éljem meg érzelmeimet és kezeljem egészséges módon?
Ilyen és hasonló kérdések megválaszolásában segít ez a könyv azzal, hogy amit ebben a kérdéskörben olvasunk a Bibliában, azt a modern agykutatás eredményeivel támasztja alá közérthető formában. A szerző kidolgozott egy módszert is mely hasznos a lehet azoknak, akik úgy gondolják, hogy méregtelenítésre van szükségük. 

A könyvet olvasva megerősödött bennem az a korábban megtanult igazság, mely szerint gondolataink megújítása saját felelősségünk, és mindenképpen reménnyel tölt el, hogy képesek is vagyunk tenni érte. 
 
                                                                                                                                                                              BG

 

 

Ann Voskamp: Ezernyi ajándék

 Teljes élet. Mind erre vágyunk. Lelkünk mélyéről, legtitkosabb bennsőnkből szivárog a vágyakozás a teljes élet után. Mitől teljes az élet? Keresztyénként hogyan lehet teljes életünk? Ann Voskamp magával ragadó, lelkünknek szárnyat adó stílusban ír arról az útról, amely a teljességhez vezette őt. Az örömmel teljes élet az, ami után mind oly nagyon sóvárgunk, mert ez Isten tökéletességét sugározza. Ezernyi ajándék-ezernyi áldás. Íme a kihívás, Te meg tudnál nevezni ezer áldást az életedben? S ahogyan elkezdődik a számlálgatás, úgy megnyílik a szem: a tudatos hálaadás arra kényszerít, hogy komolyan vegyük a pillanatot. Lassítani, mikor annyi teendő van még a napban? Igen, ez az egyetlenegy módja annak, hogy elég időnk legyen! Ann lépésenként vezet bennünket egy ismeretlen ösvényen, ahol lábunk csak óvatosan haladhat. Ahogy nyílik a szem, egyre inkább érthető az, amit Isten oly sok módon mond ki: Szeretlek és mindent Neked adok! Nyílik a szem és lát, nyílik a tenyér és elfogad, nyílik a lélek és megismeri Isten igazi lényét. És mielőtt azt hinnénk, a hosszan leírt csoda-pillanatok és kegyelem-felismerések olvasása közben, hogy a szerző valamely álomvilágból ír, ahol az élete tökéletes, a sorok közé finoman szőtt életképek, fájdalom-lenyomatok emlékeztetnek bennünket arra, hogy nem csak akkor lehetünk hálásak, amikor áldottnak érezzük magunkat, de szemünk tekinthet Őrá a nehézségekben is. Isten ajándékait tárt karokkal elfogadni nem mindig könnyű. Van, hogy fáj a szív, szorít az ököl, dúl a harag-de minden egyes pillanatban dönthetünk, hogy megnyitjuk szívünket. Elfogadni mindent, úgy, ahogyan Isten nekünk adja, anélkül, hogy változtatni akarnánk azon-ez az igazi hálaadás. És ez az örömmel teljes élet kulcsa, mindenben, mindenért hálát adni. 

"Az Ezernyi Ajándék bölcs reménységgel és fénnyel teljes remekmű, olyan egyszerű igazságokkal, amelyek hatására megláthatjuk Isten kegyelmét a hétköznapi helyzetekben, áldásokban és nehézségekben."
/Matthew Paul Turner/ 

                                                                                                                                                        Tóthné Dér Enikő

 

        © 2007-2018 Szombathelyi Baptista Gyülekezet (nem csak) Szolgálóknak oldala                                                                     Adatvédelem                                         Kapcsolat

   Szent Márton 38. 

 Kezdőoldal
 Kedvencek közé
Pannon Set